IMPREZY

Wiosna Cieplicka 2011

 
 
 
 
 
 

 ZAJRZYJ KONIECZNIE!!!
 

 
Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury zaprasza wszystkich na „Głosowisko Qulturalne – warsztaty dla śpiewających nałogowo”.

Jeśli nie chcesz się zatrzymywać, chcesz rozwijać się dalej, śpiewać lepiej, występować dla szerszej publiczności oraz brać udział w wydarzeniach kulturalnych, to nasza propozycja jest właśnie dla Ciebie.

Podczas warsztatów, prowadzonych przez wybitnego artystę i kompozytora Jacka Męłnickiego oraz świetną wokalistkę, filologa angielskiego Magdalenę Wójcik, będziemy pracować przede wszystkim nad:

- poprawą umiejętności scenicznych i wokalnych,
- nauką używania przepony
- poznawaniem technik emisji głosu
- nauką prawidłowej pracy z mikrofonem
- pracą nad kulturą sceny

Uczestnicy warsztatów będą również pracować wspólnie nad przygotowaniem repertuaru na potrzeby koncertu powarsztatowego dla szerszej publiczności.
 
Równolegle będą się odbywać również warsztaty integracyjno – aktorsko-muzyczne "Otwórz się twórz" , których głównym celem jest integracja młodych artystów, zmotywowanie ich do współpracy i tworzenia w przyszłości wspólnych projektów, poprawienie obecnych umiejętności, które pomogą im nie tylko podczas występów, ale przy wszystkich prezentacjach dla publiczności. Uczestnicy  będą mieli również możliwość nauki technik improwizacji scenicznej a także zaprezentowania zdobytych umiejętności na profesjonalnej scenie.
 
Warsztaty są bezpłatne! Prowadzone będą przez Instruktora, wokalistę, aktora: Łukasza Szczepana Szczepanika.
 
 

Start 28.08.2014 r. w NOWEJ siedzibie Przystani Twórczej
(skrzydło Szkoły Podstawowej nr 6)


 


Wystawa prac autorstwa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 6

w siedzibie Przystani Twórczej – Cieplickim Centrum Kultury (Cieplicka 74)

W dniu 06.06.2014 w Przystani Twórczej – Cieplickim Centrum Kultury, podczas uroczystych obchodów 40 lecia szkoły Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego, otworzono wystawę prac nauczycieli.

Swoje prace zdecydowali się zademonstrować szerszej publiczności: Pan Jan Tyczyński - fotografie, Pani Izabela Hryniewicz - akwarele, oraz Pani Irena Stanisławska - ozdobna papeteria 

Wystawę nauczycieli można oglądać w siedzibie Przystani Twórczej.

Serdecznie zapraszamy!

Celem zadania pn: „Nie tchórz – Przystań i twórz” jest chęć intensyfikacji zaangażowania naszej instytucji kultury w życie społeczności Cieplic – uzdrowiskowej dzielnicy Jeleniej Góry. Poprzez podejmowanie innowacyjnych praktyk w zarządzaniu jednostką kultury, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę pragniemy zaktywizować mieszkańców, odkrywać, rozwijać i bezpośrednio wspierać oddolne inicjatywy kulturotwórcze.

Projekt ma na celu umożliwienie współtworzenia oferty Przystani przez mieszkańców, rozpoznanie potrzeb mieszkańców. Chcemy wyjść poza budynek Przystani Twórcza w przestrzeń publiczną, nawiązać stały kontakt z grupami nieformalnymi, osobami indywidualnymi, odkryć ich potencjał i kapitał kulturowy oraz go wykorzystać.

Pierwszy etap realizacji projektu będzie polegał na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców zamieszkujących Cieplice.

Kolejnym krokiem realizacji zadania będzie organizacja konkursu na „Inicjatywy lokalne", w ramach którego powołana komisja konkursowa wyłoni do 7 inicjatyw .

Autorzy wyłonionych w konkursie Inicjatyw, przy naszym wsparciu, zarówno finansowym jak i merytorycznym będą mieli szansę na realizację swoich pomysłów!

Zapraszamy serdecznie wszystkich na spotkanie dotyczące projektu,

które odbędzie się 12.06.2014 o godz. 18:00
w siedzibie Przystani Twórczej