Poniżej archiwalne ogłoszenia o naborach:


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 


Na stanowisko Animatora Kultury  w Przystani Twórczej – Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze.
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Karolina Matusewicz zamieszkała w Jeleniej Górze.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Karolina Matusewicz spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, a wiedza poparta wykształceniem i doświadczeniem gwarantuje należyte wykonywanie powierzonych obowiązków.

Dyrektor Przystani Twórczej – Cieplickiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze
Ewelina Marciniak

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Na stanowisko Głównego Księgowego w Przystani Twórczej – Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze.
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Barbara Mrowiec zamieszkała w Jeleniej Górze.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Barbara Mrowiec spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, a wiedza poparta wykształceniem i doświadczeniem gwarantuje należyte wykonywanie powierzonych obowiązków.

Dyrektor Przystani Twórczej – Cieplickiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze
Ewelina Marciniak


 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 
na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych i programowych w Przystani Twórczej – Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze.
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Magdalena Czekała zamieszkała w Jeleniej Górze.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Magdalena Czekała spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu naborze, a wiedza poparta wykształceniem i doświadczeniem gwarantuje należyte wykonywanie powierzonych obowiązków.


Dyrektor Przystani Twórczej
Ewelina Marciniak


 Ogłoszenia Archiwalne

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Głównego Księgowego w Przystani Twórczej – Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze.
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Beata Karolak-Bień zamieszkała w Jeleniej Górze.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Beata Karolak-Bień spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, a wiedza poparta wykształceniem i
doświadczeniem gwarantuje należyte wykonywanie powierzonych obowiązków.

p.o Dyrektor Przystani Twórczej
Katarzyna Maczel

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Specjalista ds. planowania, koordynacji, organizacji i promocji imprez
w Przystani Twórczej – Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko komisja rekrutacyjna w dniu 01.08.2012 r. wybrała spośród pięciu ofert
spełniających kryteria kwalifikacyjne - Panią Edytę Piątek zamieszkałą w Jeleniej Górze.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Edyta Piątek spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, a wiedza poparta wykształceniem i doświadczeniem gwarantuje
należyte wykonywanie powierzonych obowiązków.


p.o. Dyrektora Przystani Twórczej
Katarzyna Maczel


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko Specjalista ds. planowania, koordynacji, organizacji i promocji imprez
w Przystani Twórczej – Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Aldona Nowakowska zamieszkała w Jeleniej Górze.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Aldona Nowakowska spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu
o naborze, a wiedza poparta wykształceniem i doświadczeniem gwarantuje należyte
wykonywanie powierzonych obowiązków.


Dyrektor Przystani Twórczej
Ewelina Marciniak


INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU

na stanowisko Specjalista ds. organizacji imprez
w Przystani Twórczej – Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany
Pan  Grzegorz Łukaszuk  zamieszkały w Jeleniej Górze.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Grzegorz Łukaszuk spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu
o naborze, a wiedza poparta wykształceniem i doświadczeniem gwarantuje należyte
wykonywanie powierzonych obowiązków.


Dyrektor Przystani Twórczej
Ewelina Marciniak