2015


 11.06.2015 r.

Zaproszenie do składania ofert na usługę gastronomiczną
Zapraszamy do składania ofert na usługę gastronomiczną w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Przystaniowa Akademia Zabaw - Letnie warsztaty 2015”

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe: Zapytanie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty

Protokół z wyboru najkorzystniejszej ofert

2014


 21.07.2014 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - "Remont toalety i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych".
Zapraszamy do składania ofert na roboty budowlane - "Remont toalety i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych"
 
Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe: Zapytanie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
2. Załącznik nr 2: Wzór umowy
3. Załącznik nr 3: Projekt budowlany
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej ofert

18.06.2014 r.

Zaproszenie do składania ofert - "Remont toalety i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych".
Zapraszamy do składania ofert na roboty budowlane - "Remont toalety i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych"

Załączniki:
1. Unieważnienie zapytania ofertowego

13.06.2014 r.

Zaproszenie do składania ofert - usługa gastronomiczna.
Zapraszamy do składania ofert na usługę gastronomiczną w ramach zadania "Letnie warsztaty 2014"

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe: Zapytanie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
 Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

 2013


24.06.2013 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - usługa hotelarska oraz gastronomiczna.
Zapraszamy do składania ofert na usługę hotelarską oraz gastronomiczną w ramach realizacji projektu pn. „Transgraniczna Kuźnia Talentów.Polsko-Czeskie Warsztaty Artystyczne”
 
Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Protokół 

12.06.2013 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - usługa wideofilmowania oraz montażu materiałów promocyjnych, dokumentalnych i pamiątkowych w celu promocji .
Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na wideofilmowaniu oraz montażu materiałów promocyjnych, dokumentalnych i pamiątkowych w celu promocji projektu pn. „Transgraniczna Kuźnia Talentów.Polsko-Czeskie Warsztaty Artystyczne”
 
Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Protokół  

12.06.2013 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - obsługa księgowa projektu.
Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na obsłudze księgowe projektu pn. „Transgraniczna Kuźnia Talentów.Polsko-Czeskie Warsztaty Artystyczne”
 
Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Protokół  

12.06.2013 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - Koordynator Projektu.
Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na pełnieniu funkcji Koordynatora Projektu  pn. „Transgraniczna Kuźnia Talentów.Polsko-Czeskie Warsztaty Artystyczne”
 
Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Protokół  

07.06.2013 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - wykonanie systemu prezentacyjnego Roll-Up.
Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu systemu prezentacyjnego Roll-Up w ramach projektu pn. „Transgraniczna Kuźnia Talentów.Polsko-Czeskie Warsztaty Artystyczne”
 
Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
3. Załącznik nr 2: Przykład kasety
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Protokół  

06.06.2013 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - usługi transportowe.
Zapraszamy do składania ofert na usługę transportu w ramach projektu pn. „Transgraniczna Kuźnia Talentów.Polsko-Czeskie Warsztaty Artystyczne”
 
Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Protokół  

06.06.2013 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - druk wielkoformatowych plakatów promocyjnych.
Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na druku wielkoformatowych plakatów promocyjnych w ramach projektu pn. „Transgraniczna Kuźnia Talentów.Polsko-Czeskie Warsztaty Artystyczne”
 
Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Protokół   

04.06.2013 r.
 
Zapytanie ofertowe - usługi tłumaczeniowe z/na język czeski
Zapraszamy do składania ofert na usługę tłumaczeniową w ramach realizacji projektu "Transgraniczna Kuźnia Talentów. Polsko - Czeskie Warsztaty Artystyczne".
 
Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Protokół   
 

 2012


07.05.2012 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu interpretacji
Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą przeprowadzeniu warsztatów z zakresu interpretacji w ramach projektu pn. „Polsko – Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)”
 
Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Protokół 

07.05.2012 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu intonacji
Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą przeprowadzeniu warsztatów z zakresu intonacji w ramach projektu pn. „Polsko – Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)”
 
Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Protokół 

07.05.2012 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu ruchu scenicznego
Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą przeprowadzeniu warsztatów z zakresu ruchu scenicznego w ramach projektu pn. „Polsko – Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)”
 
Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Protokół 

07.05.2012 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu kultury sceny
Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą przeprowadzeniu warsztatów z zakresu kultury sceny w ramach projektu pn. „Polsko – Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)”
 
Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Protokół 

07.05.2012 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu dykcji
Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą przeprowadzeniu warsztatów z zakresu dykcji w ramach projektu pn. „Polsko – Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)”
 
Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Protokół 

19.04.2012 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - usługa polegająca na wydruku dyplomów
Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na wydruku dyplomów w ramach projektu pn. „Polsko – Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)”
 
Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Protokół 

12.04.2012 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - usługa polegająca na obsłudze księgowej
Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na obsługę księgową projektu pn. „Polsko – Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)”

Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

12.04.2012 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspicjenta
Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspicjenta projektu pn. „Polsko – Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)”

Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

 12.04.2012 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - usługa polegająca na prowadzeniu eliminacji finałowych i koncertu laureatów
Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na prowadzeniu eliminacji finałowych i koncertu laureatów projektu pn. „Polsko – Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)”

Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

 12.04.2012 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - usługa polegająca na rejestracji i koordynacji uczestników
Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na rejestracji i koordynacji uczestników projektu pn. „Polsko – Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)”

Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

12.04.2012 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - usługa polegająca na obsłudze technicznej
Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na obsłudze technicznej  projektu pn. „Polsko – Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)”

Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

 12.04.2012 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - usługa polegająca na wykonaniu koszulek promocyjnych
 
Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu koszulek promocyjnych t-shirt w ramach realizacji projektu pn. „Polsko – Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)”
 
Załączniki:
 1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
 2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

 11.04.2012 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - usługa realizacji dźwięku
 
Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą realizacji dźwięku w ramach realizacji projektu pn. „Polsko – Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)”
 
Załączniki:
 1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
 2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

10.04.2012 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - pełnienie funkcji Koordynatora Projektu
 
Zapraszamy do składani ofert na usługę polegającą na pełnieniu funkcji Koordynatora projektu pn. : „Polsko – Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)”
 
Załączniki:
 1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
 2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

10.04.2012 r.
 
Zaproszenie do składania ofert - usługi wideofilmowania praz montażu materiałów promocyjnych, dokumentalnych i pamiątkowych

Zapraszamy do składania ofert na usługi wideofilmowania oraz montażu materiałów promocyjnych, dokumentalnych i pamiątkowych w ramach realizacji projektu pn. „Polsko – Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)”

Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Protokół


05.04.2012 r.

Zaproszenie do składania ofert - usługi wynajmu powierzchni reklamowej na telebimie

Zapraszamy do składania ofert na usługi wynajmu powierzchni reklamowej na telebimie w ramach realizacji projektu pn. „Polsko – Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)”

Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

04.04.2012 r.

Zaproszenie do składania ofert - usługi transportowe

Zapraszamy do składania ofert na usługi transportowe w ramach realizacji projektu pn. „Polsko – Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)”

Załączniki:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie
2. Załącznik nr 1: Wzór oferty 
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty