Nowa wersja BIP-u


Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze informuje, iż aktualne materiały dotyczące zamówień publicznych znajdują się na stronie:
http://ptcck.bip.jeleniagora.pl/index.php?app=przetargi

Materiały archiwalne znajdują się pod następującymi linkami:

1. Przetargi
2. Zapytania do 30 000 EURO