Adam Hajduk
W TYM SĘK
Marek Andrzejewski

Koncert Adam Hajduk, W tym sęk, Marek Andrzejewski

Sobota 6 grudnia
godz. 19.00
Pałac Schaffgotschów - Sala Błękitna
Cieplice, Plac Piastowski 27

Bilety - 8 zł

Do kupienia w:
Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury
przy Miejskim Domu Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172
Informacja Turystyczna - Cieplice, Plac Piastowski 36
Informacja Turystyczna - Jelenia Góra, ul. Bankowa 27
przystan.tworcza@cieplice.org