IMPREZY

NEWSLETTER

 

Zapraszamy do ponownego głosowania na nasz projekt.

 

Głosuj na:  projekt nr. 4.01

Strefa Kultury - remont pracowni artystycznych

 

 

Strefa Kultury

to remont dwóch największych pracowni w Przystani Twórczej, przedsionków do nich prowadzących i fragmentu korytarza. W wyremontowanych pracowniach będzie
m.in. Klub Seniora, Bajkowe Soboty, Festiwal Młodych Talentów, spotkania, projekcje, koncerty i wszystko, co tylko zaproponują mieszkańcy a my będziemy w stanie zorganizować.
Będą też warsztaty artystyczne np. taneczne, muzyczne, wokalne, aktorskie, zajęcia edukacyjne i ruchowo – rekreacyjne, i wiele, wiele innych.

Wspólnie tworzymy Dom Kultury, który jest otwarty na mieszkańców, w którym każdy każdy jest mile widziany.
To być DOM – dla tych, którzy chcą się spotkać i zrobić coś dla siebie i dla innych.

 

Głosowanie odbywać się będzie tylko i wyłącznie za pomocą platformy elektronicznej w terminie 06.03.2017 r. (od godz. 00.00) do 12.03.2017 r. (do godz. 24.00).

Osobie uprawnionej, w ramach jednorazowego głosowania, przysługuje możliwość wskazania do dwóch zadań zgłoszonych dla dowolnego rejonu Miasta Jelenia Góra.
Prawo udziału w głosowaniu ma osoba fizyczna, zameldowana na pobyt stały lub czasowy w Jeleniej Górze, która w dniu rozpoczęcia głosowania, określonym
w Harmonogramie JBO 2017, ukończyła co najmniej 16. rok życia.

Kliknij >>> Tutaj <<< aby zagłosować