IMPREZY

NEWSLETTER

 


 

Wyniki konkursu Nie tchórz – Przystań i Twórz

realizowanego w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

 

Komisja konkursowa w składzie:
Ewelina Marciniak –  przewodnicząca
oraz członkowie: Marek Sztark, Marcin Sobaszek, Paweł Stefanowicz, Grzegorz Łukaszuk
po dokonaniu oceny 17 złożonych inicjatyw postanowiło przyznać dofinansowanie następującym pomysłom:

  •     „Cieplice – nasz nowy dom”. Wywiad

  •     Otwórz się i twórz! Warsztaty integracyjno – aktorsko – muzyczne z pokazem (koncertem)

  •     Głosowisko Qulturalne – warsztaty dla śpiewających nałogowo

  •     Kulturalnie „in English” – dla seniorów

  •     Aktywna i kreatywna mama

  •     Teatr oknem na świat…

  •     Wielkie Jeleniogórskie Otrzęsiny Studenckie 2014 – Old School Edition


Członkowie Jury dziękują wszystkim za udział w konkursie, gratulują nagrodzonym i wszystkim życzą dalszych sukcesów!


Podejmij wyzwanie i dołącz do inicjatyw lokalnych!

Zapraszamy wszystkich kreatywnych, twórczych i pomysłowych (organizacje non-profit, lokalnych artystów, fundacje, koła zainteresowań, stowarzyszenia, harcerzy, uczniów, seniorów, niepełnosprawnych, bezrobotnych, instytucje, przedstawicieli biznesu) do udziału w projekcie i składania propozycji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych!

Zrób coś dla SIEBIE! Zrób coś dla INNYCH!

Przedstaw nam swój pomysł na wydarzenie kulturalne, warsztaty, spotkana lub działanie społeczne, a my umożliwimy Ci jego realizację!

1. Pobierz regulamin oraz zapoznaj się z jego treścią

Kliknij aby pobrać regulamin

2. Pobierz oraz wypełnij wniosek aplikacyjny

Kliknij aby pobrać wniosek aplikacyjny

3. Dostarcz go osobiście lub wyślij pocztą do Przystani Twórczej do 02.07.2014 do godziny 16:00

4. W razie pytań służymy pomocą - tel. 75 712 28 92, mail. imprezy@przystantworcza.pl

5. Dla Państwa wygody zamieszczany wzorcowy wniosek aplikacyjny :)

Kliknij aby pobrać wniosek wzorcowy

 

Czekamy na Ciebie!


 Diagnoza identyfikująca zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Cieplic

Jednym z działań projektu było stworzenie diagnozy. Dzięki licznym spotkaniom oraz pracy ekspertów powstała diagnoza stanu kultury w Cieplicach.
Zapraszamy do lektury!!

1. Kliknij aby pobrać Diagnozę


Dnia 12.05.2014 roku w Przystani Twórczej odbyło się spotkanie dla wszystkich osób zainteresowanych projektem. Wśród naszych gości pojawiły się nieformalne grupy młodzieżowe, pracownicy instytucji kultury, rodzice i ich dzieci, właściciele małych firm oraz młodzież stale współpracująca z naszym centrum. Spotkanie miało na celu integracje zainteresowanych, poznanie ich opinii, pomysłów, wymianę informacji oraz wspólne zastanowienie się nad inicjatywami, które mogłyby powstać. 
 

Dnia 11 czerwca 2014 roku udaliśmy się z wizytą do siedziby Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Jeleniej Góry "Uzdrowisko Cieplice". Podczas spotkania przedstawiliśmy szczegóły projektu "Nie tchórz - Przystań i twórz" i zachęciliśmy do udziału w konkursie na inicjatywy lokalne. Wielu zainteresowanych przyznało, iż istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy, które wzbogacą ofertę kulturalną naszej dzielnicy. 
 
Foto: Ryszard Literacki

Dnia 10 czerwca 2014 roku udaliśmy się z wizytą do Biura Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze. Podczas spotkania w Zarządzie Rejonowym dowiedzieliśmy o dotychczasowych wydarzeniach, które integrują seniorów. Pojawiły się też pomysły inicjatyw, takich jak: koncerty noworoczne oraz spotkania tematyczne.
 

Dnia 9 czerwca 2014 roku mieliśmy okazję spotkać się z członkami samorządu studenckiego PWr ZOD w Jeleniej Górze.  Podczas naszego spotkania, oprócz opinii o dotychczasowych wydarzeniach kulturalnych, pojawiły się również pomysły inicjatyw lokalnych. Studenci wspomnieli o organizacji przeglądu jeleniogórskiej sceny muzycznej, imprezach "pod chmurką", konkursach drużynowych z nagrodami oraz o otrzęsinach. Pojawił się też pomysł, aby część wydarzeń podczas jeleniogórskich Juwenaliów, zrealizować w Cieplicach.

W dniu 8 czerwca 2014 roku uczestniczyliśmy w IV Festynie Integracyjnym w Cieplicach, organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Podczas festynu mieliśmy okazje poznać potrzeby mieszkańców i kuracjuszy. Większość pomysłów dotyczyło organizacji:
- koncertów fortepianowych,
- festynów dla dzieci,
- zawodów sportowych/ turniejów piłki nożnej.
 
 

Dnia 2 czerwca 2014 roku odbyło się spotkanie z pracownikami Muzeum Przyrodniczego, Zdrojowego Teatru Animacji oraz Uzdrowiska Cieplice. Celem spotkania było przedstawienie pomysłu współpracy, która mogłaby powstać pomiędzy placówkami, aby razem tworzyć ofertę kulturalną Cieplic.
 
 

 W dniu 30 maja 2014 roku przybyliśmy z wizytą do Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze, aby spotkać się z młodzieżą gimnazjalną i licealną. W celu weryfikacji ich potrzeb kulturalnych, poprosiliśmy uczniów o dokończenie zdania „Chciałbym/ Chciałabym, aby w Cieplicach…”. Spotkaniu towarzyszył szereg atrakcji przygotowanych przez animatorów. Odpowiedzi zebraliśmy na przygotowanej wcześniej tablicy. Pojawiło się sporo pomysłów od festiwali muzyczno-sportowych, pokazu fajerwerków po warsztaty artystyczne.

 

 
 

 W dniu 27 maja 2014 roku zorganizowano spotkanie w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” podczas, którego poprosiliśmy pensjonariuszy o podanie propozycji wydarzeń, które urozmaiciłyby ich życie kulturalne. Większość osób stwierdziła, iż zależałoby im na wydarzeniach, które miałyby miejsce w ich ośrodku.  Seniorzy najczęściej wspominali o koncertach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi oraz o wystawach fotograficznych i malarskich.

 
Tego samego dnia odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem Miłośników Cieplic. Członkowie stowarzyszenia wskazali na wydarzenia, które przede wszystkim integrowałyby mieszkańców Cieplic. Pojawił się również pomysł zorganizowana tzw. "sklepów za grosik” czyli wymiany rzeczy używanych oraz pomysł promocji lokalnych twórców literatury.


W dniu 26 maja 2014 roku spotkaliśmy się z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.  Młodzież została poproszona o wskazanie wydarzeń kulturalnych, których – ich zdaniem – brakuje w Cieplicach. Oprócz tego, uczniowie podzielili się z nami opinią o dotychczasowych wydarzeniach. Wśród pomysłów na inicjatywy lokalne pojawiły się m.in. festiwale tematyczne, kursy niszowych języków obcych oraz Street Art’u - sztuki tworzonej w miejscach publicznych. 


 

Tego samego dnia spotkaliśmy się również z członkami stowarzyszenia Harygma z Kamiennej Góry oraz młodymi dziennikarzami i grupą wokalistów. Podczas spotkania nasi goście podali gotowe pomysły inicjatyw, jakie mogłoby być zrealizowane dzięki projektowi pn: „Nie tchórz – przystań i twórz”. Wśród propozycji inicjatyw pojawiły się:
- koncerty „bez prądu”,
- „Kino na każdym rogu” – kino plenerowe,
- „PomaGramy” - kulturalne wydarzenie połączone z działaniem charytatywnym na rzecz wybranej osoby. 

 


 Opis projektu
 
W wiosennej części projektu zajmiemy się analizą potencjału kulturotwórczego Cieplic. Wspólnie z powołanym zespołem konsultacyjnym poszukamy oddolnych inicjatyw mieszańców w dziedzinie kultury, które nie były obecne do tej pory w działalności oficjalnych instytucji kultury naszej dzielnicy. Zdiagnozujemy też co jest naszym potencjałem, a czego brakuje naszym mieszkańcom w różnych obszarach szeroko rozumianej kultury.

Na podstawie danych diagnostycznych opracujemy kryteria i regulamin wsparcia oddolnych inicjatyw mieszkańców w dziedzinie kultury. Spośród pomysłów, które za pośrednictwem prostej aplikacji będą mogli zgłaszać mieszkańcy naszego miasta wybierzemy od 3 do 7 inicjatyw lokalnych, które dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu realizowane będą w drugiej części projektu.