IMPREZY

NEWSLETTER

Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze oraz ZSO nr 2 w Cieplicach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na wywiad filmowy.

(konkurs adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

 

Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie przeprowadzić wywiad z mieszkańcami Cieplic, którzy przybyli do miasta po II wojnie światowej. Tematem wywiadu powinny być wspomnienia ciepliczan o początkach życia w tym miejscu. Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy oraz zasad przygotowania i przeprowadzania wywiadu a także zaangażowanie młodzieży w odkrywanie  przeszłości miejsca, jakim są Cieplice. Organizatorom zależy na upowszechnieniu wiedzy o życiu pierwszych mieszkańców, przypomnieniu ich losów, odtworzeniu historii, sylwetek.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 15 września. Uczestnicy wezmą udział w bezpłatnych warsztatach dziennikarsko – operatorskich w Przystani Twórczej. Dla zwycięzców przewidziane cenne nagrody.

Szczegółowe informacje w sekretariacie ZSO nr 2 w Cieplicach.

 

Konkurs organizowany jest przez ZSO nr 2  w Cieplicach i  Przystań Twórczą – Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze w ramach zadania „Nie tchórz – przystań i twórz” realizowanego w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014 , dofinansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury

 

Dokumenty do pobrania

1. Karta uczestnictwa w konkursie >>>

2. Zgoda opiekunów na uczestnictwo w konkursie >>>

3. Zobacz regulamin - pobierz plik >>>