IMPREZY

NEWSLETTER

 
 
 
 
 
 

 ZAJRZYJ KONIECZNIE!!!
 

 
Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury zaprasza wszystkich na „Głosowisko Qulturalne – warsztaty dla śpiewających nałogowo”.

Jeśli nie chcesz się zatrzymywać, chcesz rozwijać się dalej, śpiewać lepiej, występować dla szerszej publiczności oraz brać udział w wydarzeniach kulturalnych, to nasza propozycja jest właśnie dla Ciebie.

Podczas warsztatów, prowadzonych przez wybitnego artystę i kompozytora Jacka Męłnickiego oraz świetną wokalistkę, filologa angielskiego Magdalenę Wójcik, będziemy pracować przede wszystkim nad:

- poprawą umiejętności scenicznych i wokalnych,
- nauką używania przepony
- poznawaniem technik emisji głosu
- nauką prawidłowej pracy z mikrofonem
- pracą nad kulturą sceny

Uczestnicy warsztatów będą również pracować wspólnie nad przygotowaniem repertuaru na potrzeby koncertu powarsztatowego dla szerszej publiczności.
 
Równolegle będą się odbywać również warsztaty integracyjno – aktorsko-muzyczne "Otwórz się twórz" , których głównym celem jest integracja młodych artystów, zmotywowanie ich do współpracy i tworzenia w przyszłości wspólnych projektów, poprawienie obecnych umiejętności, które pomogą im nie tylko podczas występów, ale przy wszystkich prezentacjach dla publiczności. Uczestnicy  będą mieli również możliwość nauki technik improwizacji scenicznej a także zaprezentowania zdobytych umiejętności na profesjonalnej scenie.
 
Warsztaty są bezpłatne! Prowadzone będą przez Instruktora, wokalistę, aktora: Łukasza Szczepana Szczepanika.
 
 

Start 28.08.2014 r. w NOWEJ siedzibie Przystani Twórczej
(skrzydło Szkoły Podstawowej nr 6)