IMPREZY

NEWSLETTER

„TEATR OKNEM NA ŚWIAT…. THEATRE … TO BROADEN MY MIND.”

Uczestnicy warsztatów (wychowankowie świetlicy dla dzieci zagrożonych środowiskowo) rozwijają swoje zamiłowania i pasję poprzez udział w zajęciach teatralnych. Są to niezwykle ciekawe zajęcia, łączące w sobie poszerzanie wiedzy językowej oraz rozwijanie zdolności aktorskich i muzycznych uczniów. Podczas cotygodniowych spotkań, dzieci doskonalą techniki dramy, warsztat wokalny i oswajają się ze sceną, by w efekcie końcowym zaprezentować zgromadzonej publiczności ciekawe przedstawienia w języku angielskim.