IMPREZY

NEWSLETTER

 

WIRTUALNA KRONIKA PROJEKTU


W dniu 12 lipca przekazano do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregiony Nysa - Wniosek o płatność wraz z załącznikami dotyczący projektu "Polsko - Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)"

 Jelenia Góra, dnia 12.07.2012 r.


W dniu 2 czerwca odbył się koncert pofinałowy laureatów "Polsko - Czeskiego Kutra Artystycznego (Festiwalu Młodych Talentów)" w Kulturni Centrum w Turnovie.
 

Turnov, dnia 02.06.2012 r.


W dniu 21 maja w siedzibie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze miał miejsce koncert pofinałowy laureatów „Polsko – Czeskiego Kutra Artystycznego (Festiwalu Młodych Talentów)".

fotogaleria >>> 

Jelenia Góra, dnia 21.05.2012 r.


W dniach 13-14 maja 2012 r. w siedzibie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze miały miejsce przesłuchania finałowe „Polsko – Czeskiego Kutra Artystycznego (Festiwalu Młodych Talentów)".

fotogaleria >>>

 Jelenia Góra, dnia 14.05.2012 r.


W dniach 26-28 kwietnia 2012 roku miały miejsce wewnętrzne eliminacje do „Polsko – Czeskiego Kutra Artystycznego (Festiwalu Młodych Talentów)”. W dniach 26-27 kwietnia przesłuchania miały miejsce w siedzibie Przystani Twórczej – Cieplickiego Centrum Kultury przy ul. Ściegiennego 5/7, a 28 kwietnia w Sali Błękitnej Politechniki Wrocławskiej na Placu Piastowskim 27. 

 Jelenia Góra, dnia 28.04.2012 r.


Przyznanie dofinansowanie dla projektu przez Euroregionalny Komitet Sterujący.

Liberec,dnia 13.03.2012 r. 


Złożenie wniosku o dofinansowaniew Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa POWT RCz-RP 2007-2013.

Jelenia Góra, dnia 07.02.2012 r.


OPIS PROJEKTU


Projekt polega na zorganizowaniu Polsko - Czeskiego Kutra Artystycznego czyli Festiwalu Młodych Talentów na przełomie kwietnia/maja i koncertów pofestiwalowych dla zwycięzców festiwalu na przełomie maja i czerwca. Przez "młode talenty" rozumiemy osoby w wieku 14-26 lat zajmujące się m.in. śpiewem, grą na różnych instrumentach, aktorstwem, tańcem i podobną, nieprofesjonalną działalnościa artystyczną.

Działania podzielone są na 3 etapy:
Etap I - eliminacje wstępne u obu partnerów Projektu-przełom kwietnia i maja 2012 r.
Etap II - eliminacje finałowe w formie pokazów/koncertów z udziałem publiczności.
Etap III - 2 koncerty pofestiwalowe - przełom maja i czerwca 2012 r.

Głównym celem projektu jest poszukiwanie, aktywizowanie, rozwijanie i promowanie utalentowanej młodzieży zarówno polskiej jak i czeskiej, poprzez udział w rywalizacji festiwalowej, warsztatach i koncertach pofestiwalowych. Ważne jest stworzenie równych szans dla wszystkich uczestników. Projekt ma integrować młodzież z obu stron granicy, spełnić funkcje edukacyjne - rozwijać osobowość sceniczną, umiejętność komunikacji z widownią, radzenia sobie z tremą, stworzyć warunki do realnej oceny umiejętności w zestawieniu z rówieśnikami (także z innego kraju) oraz otwarcie na konstruktywną krytykę. Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania się w miejscu im dotąd nie znanym. Nabędą umiejętność dostosowywania się do nowych sytuacji, pokonując barierą wynikającą z nieznajomości języka.