IMPREZY

NEWSLETTER
Projekt „Transgraniczna Kuźnia Talentów – Polsko – Czeskie Warsztaty Artystyczne”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. 
 
 
 


Realizacja projektu pn. „Transgraniczna Kuźnia Talentów, Polsko  -  Czeskie Warsztaty Artystyczne”  ma za zadanie,  poprzez organizację warsztatów artystycznych, happeningów oraz koncertów wpłynąć na rozwój potencjału twórczego i osobowościowego uczestników.  Głównym celem projektu jest:

- rozwój współpracy transgranicznej,
- wzmocnienie współpracy kulturalnej młodzieży oraz jednostek kultury,
- przełamywanie barier (m.in. językowych) przez integrację, aktywizowanie, rozwijanie i promowanie    utalentowanej młodzieży z pogranicza polsko-czeskiego
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności jego uczestników
- stworzenie równych szans,
- wywołanie potrzeby aktywnego tworzenia i korzystania z oferty kulturalnej.

Projekt został podzielony na 4 etapy:

Etap I -  kampania promocyjna, adresowana do młodzieży w wieku 15-26 lat, ich rodziców, opiekunów i instruktorów.
Etap II - wyselekcjonowanie najlepszych wokalistów/aktorów i tancerzy, spośród uczestników zajęć u obu Partnerów oraz przez działania dodatkowe (Festiwal Młodych Talentów, Cieplicką Scenę Młodych itp.).
Etap III to 8 dni podzielonych na:
a. działania wstępne (2 dni warsztatów i dwa rejestrowane pokazy dla wokalistów/aktorów) przygotowujące do współpracy z tancerzami i uzgodnienie repertuaru.
b. 6-dniowe interdyscyplinarne warsztaty dla tancerzy i wokalistów/aktorów.
Etap IV to zorganizowanie 2 pokazów uczestników projektu w Jeleniej Górze.

Partner wiodący: Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury

Partner projekty: Stowarzyszenie Světlo Slunečnice o.s.